Dış Ticaret Memurluğu

ÖZET GÖREV TANIMI:
Dış ticareti destekleyen faaliyetlere liderlik etmek, ticari heyetler, yurtiçi ve yurtdışındaki fuarlara delegasyonlar ve üyelerin stant açarak katılımlarının sağlanması, ihracat yapan KOBİ'lere bilgilendir-me hizmeti, yurtdışındaki odalarla mutabakat zaptı hazırlanması, uluslararası kuruluşlar, Ticaret Müşavirlikleri ve konsolosluklar la ilişkiler, DEİK, İKV gibi STK’larla ve İhracatçılar Birliği, DTM gibi kamu kurumlarıyla temaslar, AB Projelerinin hazırlanması ve yönetilmesi, Burdur AB Bilgi Bürosu Temsilciliği

SORUMLULUKLAR:
1. Ticari Heyetler
Yurtdışından gelen ticari heyetler ile ilgili programın oluşturulması, ilgi alanlarına göre ikili iş görüşmeleri için üyelerimize duyurulması, yine aynı şekilde yurtdışına giden ticari heyetler için ilgili programın oluşturulması, o tarihlerde fuar var ise fuarın ziyaret edilmesi ve ikili görüşmeler için alanlarına göre üyelerimizin listelerinin oluşturulması.
2. KOBİ’lere Bilgilendirme Hizmeti
Yurtdışına mal satmak, yurtdışında şirket kurmak isteyen üyelerimize bu konu ile ilgili bilgilendirme yapmak, ilgili ülke hakkında bilgi ve orada temasta bulunulması gereken kurum ve kuruluşların irtibat bilgilerinin temin edilmesi, eğer ilgili ülkede yakın irtibatta olduğumuz kurumlar var ise randevu alarak temas sağlanması.
3. Yurtiçi ve Yurtdışı Kurum ve Kuruluşlarla Temaslar
Yurtdışı ve yurtiçindeki kurumlarla sürekli faaliyetler, toplantı, projeler konusunda irtibatta kalmak. Bizim ve diğer oda üyelerinin taleplerinin iletilmesi. Düzenledikleri faaliyetlere katılım, onların bizim faaliyetlerimize katılımın sağlanması, ortak faaliyetlerin düzenlenmesi.
4. İlimiz Fuar organizasyon ve duyuruları
İlimizde gerçekleştirilecek olan fuarların duyurularının yapılması, üyelere bilgi verilmesi, afişlerin ve broşürlerin bölgemizdeki odalara ulaştırılması, yer planı hazırlanırken firmaya görüşlerimizin iletilmesi.
5. AB Projelerinin Hazırlanması ve Yönetilmesi
AB ile ilgili sitelerden Türkiye için açık olan programları takip ederek çalışma konularımızla ilgili alanlarda projelerin hazırlanması.
6. Burdur AB Bilgi Bürosu Faaliyetleri
AB ve Türkiye ile ilişkiler çerçevesinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki son gelişmeler hakkında her türlü bilgi talebini karşılamak, genel olarak halk için bir başvuru noktası olarak hizmet vermek, AB veri tabanlarına erişimi kolaylaştırmak, uzman konuşmacıların katılımıyla AB politikaları ve Türkiye ile ilişkiler konusunda seminerler, çalışmalar, konferanslar düzenlemek, AB Türkiye Delegasyonu ve çeşitli kurumlar tarafından hazırlanan yayınların ücretsiz dağıtımını yapmak, AB ve Türkiye arasındaki mali işbirliği hakkında bilgi dağıtmak ve kültürel alışverişi sağlamaya yönelik çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemek, Büroya gelen kişilerin sorularını yanıtlamak, bilgi birikimi dahilinde olmayan soruların ilgili kurumlara yöneltilerek cevaplarının istenmesi ve soruyu yöneltenlere ulaştırılması, yıllık faaliyet planı hazırlanması, aylık raporların oluşturulması, yerel gazetelerde haber köşesi için konu araştırılması, yöremize özgü promosyon malzemelerinin hazırlanması, büro ve toplantılar için afiş bastırılması.
7. Teşvik ve Destek Duyuruları
Gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve gerekse diğer (Ekonomi Bakanlığı, DEİK, Tübitak, Baka-Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, KOSGEB, İŞKUR, TKDK, v.b.) kamu kurum ve kuruluşlardan gelen teşvik ve destekler hususunda çalışmalar yapmak, Elde edilen verilerin Genel Sekreter ve üyelerle paylaşmak.
8. DEİK Temsilciliği
DEİK ile olan ilişkileri Burdur Ticaret ve Sanayi Odası adına yürütmek.
9. İhracat ve İthalat.
İhracat işlemleri için odamıza gelen ATR, EUR-1, FORM-A ve Menşe Şahadetnamesi ve bilumum ihracat ve ithalat belgelerinin kontrol edilerek onaya sunulması ve bu ihracat ve ithalatları yapan firmaların evraklarının takibinin yapılarak dosyalanması.
10. Genel Sekreterlik Tarafından Verilen Oda ile ilgili Diğer Görevleri Yerine Getirmek.

Hesna KİP
Dış Ticaret Memuru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 248 234 62 05 (117)

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2019 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.