Skip to main content

Oda Sicil Memurluğu

ÖZET GÖREV TANIMI:
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna dayanak olarak çıkarılmış ve çıkarılacak Yönetmelik, ve sair mevzuata uygun olarak üyelik işlemlerinin yapılması.

SORUMLULUKLAR:
1.Oda Sicil İşlemleri.
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bu kanuna dayanak olarak çıkarılmış ve çıkarılacak Yönetmelik, ve sair mevzuata uygun olarak; gerek Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescili yapılan ve gerekse mevzuat gereği kayıt ve tescillerin, Terkin ve değişiklik işlemlerinin Genel Sekretere arz etmek, akabinde Yönetim Kurulunun onayı ile yapmak, Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek, saklamak gelen değişiklikleri izlemek istihbarat hususunda derlediği bilgileri gizlilik kurallarına uyarak saklamak. Oda seçimleri ile ilgili grup çizelgelerini hazırlamak, Genel Sekreterliğe sunmak. Birimi ile tutulması gereken defter ve belgeleri v.b.tam ve noksansız olarak tutmak.
2.Verilmesi Oda Yetkisinde Olan Belgelerin Düzenlenmesi ve Verilmesi.
Oda Sicil Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, Üye Sicil Belgesi, Ortaklık Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi, Yerli Malı Belgesi, İcra iflas ve konkordato yazısı, velhasıl TOBB Üyelik sisteminde üye ile ilgili bu gün ve bu günden sonra verilen ve verilmesi gereken evraklar ile banka kredi başvuru formu ve üye olmayan şahısların kaydının olmadığına dair yazıların düzenlenmesi ve verilmesi. Sicil kayıtlarına dayanarak İmza tasdiki, Kefalet senedi, Ustalık kalfalık çıraklık, Bağ-Kur Formlarının tanzim ve tasdiki, Mevzuat ve firmaların talepleri doğrultusunda üyelik sistemine esas olmak üzere gerekli değişikliklerin yapılması.
3. Tahsilat ve Ödemeler
Oda veznesi işlemlerinde ilgili birime gerekli durumlarda destek olarak, tahsilat ve ödemelerin takibini yapmak, bu faaliyeti raporlamak. Muhasebeleştirilmesine destek olmak.
4. Esnaf-Tacir Ayrımı Takdir Komisyonu
Hem Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı olan meslek üyelerinin re’sen veya talepleri üzerine Esnaf-Tacir ayrımı komisyonuna hazırlık çalışmalarının yapılması.
5. Kurum Yazışmaları
Oda Sicil Memurluğu’na gelen ve kendi birimi ile ilgili yazışmaları yapmak, gelen yazışmalara cevap yazmak.
6. Sigorta Acenteliği
5684 Sayılı kanun gereği; Sigorta acenteliği yönetmeliğine göre kayıtlı sigortacıların uygunluk belgesi işlemlerinin yapılması, sigorta acentelerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadıklarının tespitinin yapılması, Sigortacılık faaliyetleri ile ilgili mevzuatın takip edilerek gerekliklerin yerine getirilmesi.
7. Rayiç Tespitleri,
Odamız üyesi ve/veya Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından satın alınacak olan malzeme ve sair ürünler hakkında fiyat araştırmaların yapılarak, cevaplandırılması, Rayiç Fiyat listelerinin onaylanması,
8. Fire ve Zayiat Oranlarının Belirlenmesi,
Fire, zayiat ve randıman oranları ile ilgili gelen taleplere gerekli araştırmalar (Meslek Komite kararları, Yönetim Kurulu kararları ve diğer odalar ve hukuki emsaller de dikkate alınarak cevaplandırılması.
9. Fatura Tasdikleri.
Tıbbi Malzemeler ile ilgili tasdik işlemi için odamıza gelen faturaların fiyat listelerinin araştırmasının yapılarak piyasa fiyatına göre tasdik edilmesi.
10. Konferans Salonu
Odamız etkinlik takvimi de dikkate alınarak boş kalan takvimlerde Konferans Salonunun Meclis Kurulunca belirlenen kira bedeli karşılığında müzik, yemek ve eğlentili etkinler haricinde kamu yararına kiraya verilmesinin organize edilmesi.
11. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yazışmalar.
Mahkeme, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen muhtelif yazışmalar cevap vermek, ilgili yazışmaları yaparak ilgili kuruma göndermek.
12. Arşiv
Birimi ile ilgili dosya, evrak ve vesaiklerin arşivlenmesini sağlamak. Evrak düzenini sağlamak,
13. Genel Sekreterlik Tarafından Verilen Oda ile ilgili Diğer Görevleri Yerine Getirmek.

Hüseyin Soylu
Oda Sicil Memuru
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
0 248 234 62 05 (115)

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.