Skip to main content

Kapasite Raporu İşlemleri

Kapasite Raporu Başvuru Evrakları

1- Müracaat eden firmanın oda kaydının olması (Merkez, Şube vb.),
2-Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin odamız kayıtlarında tescilli olması,
3-Kapasite Raporu Müracaat Dilekçesi,
4-Firma mal sahibi ise işyeri tapu fotokopisi, işyeri kiralık ise kira kontratı fotokopisi (imzalı kısmın firmayı temsile yetkili kişilere ait olması, aslının görülmesi kaydıyla). Maden Ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kira sözleşmesi
5-İşyerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen sigortalı işçi çalıştırdığına dair en son aya ait bildirge, işyeri SGK numarası (SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır) ve son aya ait SGK tahakkuk makbuzları
6-Vergi Levhası fotokopisi
7-İşyerinde mevcut olan makina-tesisatın fatura fotokopileri ve makine- teçhizat listesi Yeminli Mali Müşavir (YMM), YMM olmaması durumunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı olarak (tanzim tarihini mutlaka içerir) Bu listede Makine ve Teçhizatın YMM veya MM onaylı bilançodaki toplam kıymeti belirtilmelidir.
8-Yenileme ve ilk kapasite başvuru ayrımı yapılmaksızın makine faturaları eksiksiz ibraz edilecektir.
9-Makina ve Tesisat için; Finansal Kiralama (Leasing) yapılmış ise Leasing Sözlemesi fotokopisi, kira kontratı veya taşeron sözleşmesi düzenlenmiş ise kira kontratı veya taşeron sözleşmesi fotokopisi (imzalı kısımların firmayı temsile yetkili kişilere ait olması, aslının görülmesi kaydıyla).
10-İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi.
11-Son aya ait elektrik faturası fotokopisi.
12-Varsa Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,
13-Varsa İşletme adına Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmiş marka tescil belgesi fotokopisi.
14-Varsa Deşarj İzni, Emisyon İzni, ISO 14000 Belgesi, Kalite Belgeleri vb., İhracat durumu fotokopisi.
15-Varsa bir önceki Kapasite Raporunun fotokopisi.
16-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin; Ziraat Bankası Akay Şubesi     TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32   hesap numarasına Kapasite Raporu Tasdik Ücreti olarak firma adına yatırılacak olan; 3750 TL’lik banka dekontu veya ödeme çıktısı,
17- Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının; Ziraat Bankası Burdur Şubesi  TR78 0001 0000 5834 4822 1650 02  hesap numarasına Kapasite Raporu Tasdik Ücreti olarak firma adına 3500 TL yatırılacak ve banka dekontu veya ödeme çıktısı,

DOKÜMANLAR____________________

Kapasite Raporu Müracaat Formu

Kapasite Raporu Bilgilendirme

____________________________________________
Yetkili Personel: 
Gülsüm DÜNDAR SAĞIR
Telefon: 
0248 234 62 05 Dahili: 117
E-Posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.