Skip to main content

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Özet Görev Tanımı:

Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak. Ticaret sicili müdürlüğünce düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek, ticari işletme rehini tescil etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek, mevzuat gereğince sicil müdürlüğünce yapılması öngörülen diğer iş ve hizmetleri yapmak.

SORUMLULUKLAR:

Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yayınlaşmış ve yayınlanacak tebliğleri ve genelgeleri takip etmek.
Güncel olarak ilgili kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişikleri takip etmek, bu değişiklikleri anında mevcut uygulamalara adapte etmek. İlgili bölüm/birimleri konular hakkında bilgilendirmek. Birimi ile ilgili dosya, evrak ve vesaiki yasal süreleri içerisinde saklamak, korumak, denetime hazır halde bulundurmak.

Ticaret sicili Müdürlüğünde yapılan işlemleri kanun ve ticaret sicili tüzüğü hükümlerinde gerçekleştirmek.
Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; tescil için aranan şartlara haiz olması halince ticaret siciline tescillerini yapmak ve durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmak, (Gerçek kişilerde unvan, adres, meşgale değişikliği, ticari terk vb. tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği tescile tabi yönetim kurulu, ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler vb.) Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermek, ticari işletme rehini tescil etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermek, mevzuat gereğince sicil müdürlüğünce yapılması öngörülen diğer iş ve hizmetleri yapmak, yapılmasını sağlamak.

Hakiki ve Hükmi Şahıs Kuruluş İşlemleri.
Hakiki ve Hükmi Şahıslara ait Ana sözleşme tasdik onay işlemleri ile imza beyannamelerinin düzenlenmesi, Tüm ticari kuruluşların açılış işlemlerinin yapılması, talep edilen belgelerin takibi, sicile ilgili kayıtların yapılması, Müdürlüğümüz yetki alanında bulunan şirketlerin başka bir yetki alanına olan nakil işlemlerinin yapmak, yapılmasını sağlamak.

Değişiklik Tescil İşlemleri, Bağkur İşlemleri
Ana sözleşme değişikliği, nev'i değişikliği, adres değişikliği, hisse devirleri, sermaye artış işlemlerinin yapılması, temsil ve ilzam kararı, şirket merkezinin şube adresine nakil işlemlerinin yapılması, fesih ve tasfiye işlemlerinin yapılması. Ticaret Siciline Kayıtlı üyelerimizin Bağkur işlemlerinin gerçekleştirmek, gerçekleştirilmesini sağlamak.

Yetki Belgeleri, İmza Sirküleri, Sicil Tasdiknamesi, T.S.Y. 111. ve 120. Madde Belgeleri
Düzenlenmesi Müdürlüğümüz yetkisinde olan belgelerin düzenlenerek talepte bulunan üyelerimize verilmesi. İmza yetkileri verilmesi kaldırılması işlemleri, Sicil tasdiknamelerinin düzenlenerek ilgili üyelerimize verilmesi işlemleri. T.S.Y. 111. ve 120. Maddelerinde belirtilen belgelerin düzenlenmesi. Kamu İhale Kanunu 10.maddesinin a ve b. Bentlerine istinaden düzenlenen İhale belgesi, İflas konkordato belgesi.

Ticari İşletme Rehni
Ticari işletme rehin işlemlerinin yapmak, yapılmasını sağlamak.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yazışmalar.
Mevzuat, yönetmelik ve genelgeler v.d. dahilinde görev aldıkları birim ile ilgili süreli veya süresiz, periyodik olarak düzenlenmesi gereken bilumum evrak ve vesaikleri düzenleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
gelen muhtelif yazışmalar cevap verilmesi, ilgili yazışmaları yaparak ilgili kuruma gönderilmesi.

Diğer
Kendi birimi ile ilgili Akreditasyon Sürecine uygun çalışmalar yapar, raporlar, Akreditasyon birimine sunar.
Genel Sekreter Tarafından Verilen Oda ile ilgili diğer Görevleri Yerine Getirmek.

Ekrem BALOĞLU        Mehmet Rahman AK             Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Ticaret Sicili Müdürü    Ticaret Sicili Müdür Yrd.           0 248 234 62 05 (128)

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © butso.org.tr | Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.