BUTSO Burs Hizmeti

BURDUR TİCARET ve SANAYİ ODASI
2018 – 2019 YILI BURS VERME ŞARTLARI


Burs Müracaatında İstenilen Belgeler
1- Burs Başvuru Formu
2- Öğrenci işlerinden onaylı transkrip veya Üniversiteye kayıt olduğuna dair belge
3- Savcılıktan Sabıka Belgesi
4- Nüfus İdaresinden “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”
5- Nüfus İdaresinden “İkamet Belgesi”
6- Anne ve Baba’nın;
a) Bir işte çalışıyor olmaları durumunda, her ikisinin maaşını gösterir iş yerinden onaylı belge.
b) Serbest Meslek sahibi olmaları halinde Vergi Levhası fotokopisi
c) Emekliler için aylıklarını aldıkları banka cüzdanının ilk sayfası ile son maaşını gösteren sayfaların fotokopisi.
7- Kiracıların, kira kontratının sureti, lojmanda oturanların ise bağlı oldukları kurumdan alacakları resmi yazı

Genel Esas
Çalışkan ve Başarılı ancak imkânları sınırlı, Nüfus kütüğü Burdur olan, lisans düzeyinde Devlet Üniversitesi kazanan gençlere eğitimde fırsat vermek sureti ile topluma faydalı olmalarını sağlamak amacıyla, her öğrencimiz burs için müracaat edebilir.

Diğer Esaslar
1- T.C. Vatandaşı olmalıdır.
2- Kazandığı Üniversiteye kesin kaydını yaptırmış olmalıdır.
3- Üniversite birinci sınıf öğrencileri 25 yaşından büyük olmamalıdır.
4- Burs alımında üniversite giriş sınavında aldıkları puan, Lisede gösterdikleri başarılar dikkate alınacaktır.
5- Burslar, öğrencinin sosyo-ekonomik ve başarı durumu değerlendirilerek tahsis edilir ve burs verilecek öğrencilerin adreslerine duyuru yapılır.
6- Burs çıkmayan öğrencilere duyuru yapılmaz ve evrakları posta ile iade edilmez. (İsteyen Oda Genel Sekreter’liğinden alabilir.)
7- Ödemeler her ayın ilk haftası içerisinde yalnız öğrenim aylarında (sömestre dahil) olmak üzere öğrencilerin belirttiği banka hesap numaralarına yatırılır.
8- Başarıyı teşvik etmek ve başarılı bur siyerleri ödüllendirmek amacıyla, öğretim yılı sonu not ortalaması 100 üzerinden en az 85 veya 4 üzerinden 3.4 olan veya döneminde birincilik alan bur siyerlere Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda para ödülü verilir
9- Burs miktarları, her ders yılı Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir.
10- Burs verme ve vermeme inisiyatifi Yönetim Kurulu’na aittir.

Bursun Kesilmesini ve Verilmesini Engelleyen Haller
1- Memuriyet yapmasına engel bir mahkûmiyet halinin bulunmaması gerekir.
2- Bir başka okuldan disiplin suçu ile veya kanuni kovuşturma ile çıkarılmamış olmalıdır
3- Sabıkalı öğrenciye burs verilmez, öğrenim sırasında sabıkalı olan öğrenciye verilen burs kesilir.
4- Alttan en fazla 3 dersten fazla olan öğrenciye bir sonraki yıl burs verilmez.
5- Sınıfta kalıp, aynı sınıfı tekrar okuyan öğrencilere burs tahsis edilmez.
6- Burs ancak; öğrenimi devamlı olan öğrencilere verilir, Açık Öğretim Fakültesi gibi devam mecburiyeti olmayan öğrencilere burs verilmez.
7- Başvuru Formunda, gerçek dışı beyanın tespiti halinde verilen burs kesilir.
8- Anne ve Baba birlikte memur ise burs verilmez. Ancak; boşanma sebebi ile velayet anne veya baba da ise burs verilebilir.


Tekrar Burs Tahsisi İçin Gerekli Şartlar
1- Burs alan öğrenci, diğer yıllarda tekrar burs almak isterse; müracaat şartlarını yenilemek zorundadır.

BURS BAŞVURU FORMU

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.