KOOPERATİFLERİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KOOP_DES) HK.

Sayın Üyemiz; 

T.C. Burdur Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü E44628302-251.99-00060836309 Sayı 22.01.2021 tarihli yazısına istinaden;

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleri doğrultusunda Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, "Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği" 30 Temmuz 20l3 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelikte 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede bazı değişiklikler yapılmıştır. Yine, Yönetmelik çerçevesinde Programın işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu yürürlüğe girmiştir.

Bakanlık Makamının 19/0|1202| tarihli Onayı ile 2021 yılı için yine; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının; faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projelerinin bütçe imkanları çerçevesinde ekte bulunan duyuru çerçevesinde KOOP-DES kapsamında desteklenmesi uygun görülmüştür. Başvurular 1 Şubat 2021- 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret il Müdürlüklerine yapılacak olup, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Detaylı bilgi için Ekte yer alan "KOOP-DES başvuru duyurusu" nu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla

Ek:  KOOP-DES başvuru duyurusu

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.