İŞYERI TEHLIKE SINIFLARI KOMISYON TOPLANTISI

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflan Tebliği gereğince iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu, “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde her yıl Ocak ayı içinde toplanarak çalışmaları yürütmektedir.

Anılan prosedür gereğince, işyeri tehlike smıflanna ilişkin itiraz talepleri en geç Komisyon toplantısından 30 gün öncesine kadar bağlı oldukları üst işveren kuruluşları aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir.

http://www.mevzuat.gov.tr internet sitesinde yer alan “îş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıflan Tebliği” ekindeki İşyeri Tehlike Sınıflan Listesine ilişkin değişiklik taleplerinin İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazlann Değerlendirilmesi Prosedürüne uygun doldurulmuş "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu" nun 29 Kasım 2021 tarihine kadar Odamıza e-posta yada faks yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazlann Değerlendirilmesi Prosedürüne ve Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formuna www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

İletişim:

E-Posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Faks: 0 248 233 67 34

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.