BURDUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARI YAPILACAKTIR

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Smart Belge ve Hace Belgelendirme kuruluşları ile protokol yapmıştır. Bu çerçevede okulumuzda Mesleki Yeterlilik Sınavları yapılacaktır.

Mesleki yeterlilik belgesi bireylerin çalıştığı meslekte bilgi ve yeteneklerinin var olup olmadığının göstergesidir. Bu belge, sınavlarda başarılı olan meslek çalışanlarına verilir. Bu belgenin uluslararası geçerliliği olup farklı alanlarda düzenlenebilir.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı’nda ilgili sınavlar kendi atölyemizde, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Sınava giren her personelin üç sınav hakkı bulunmaktadır. Sınavlar sonucunda başarılı olan adaylara Çalışma Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan;

 • MAKİNE BAKIM ONARIM SEVİYE - 4
 • DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERS. - SEVİYE 4
 • ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ SEVİYE 3
 • DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3
 • ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI
 • ÇELİK KAYNAKÇISI
 • KAYNAK OPERATÖRÜ
 • İNŞAAT BOYACISI
 • İSKELE KURULUM ELEMANI
 • PANEL KALIPÇI
 • ALÇI LEVHA UYGULAYICISI
 • ALÇI SIVA UYGULAYICISI
 • DUVARCI
 • ISI YALITIMCISI
 • İNŞAAT İŞÇİSİ
 • SERAMİK KARO KAPLAMACISI myk belgeleri

Yukarıda belirtilen alanlarla alakalı yapılacak sınavlar sponsorluk ve devlet teşviği nedeniyle ÜCRETSİZ ‘dir. Daha önceden devlet teşviği alanlar ikinci bir teşvikten yararlanamazlar.

Devlet Teşviği Olmayan Diğer Sınavlar

 • DOĞALGAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI SEVİYE-3
 • ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI SEVİYE-3
 • DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİSLİK YETERLİLİK BELGLENEDİRME PROGRAMI
 • ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETERLİLİK BELGELENDİRME PROGRAMI

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Bu kapsamda çeşitli iş kollarında çalışan personellerin belgelendirme faaliyetlerini Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yapmış olduğumuz protokolle gerçekleştireceğiz.

İletişim:

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. No25 BURDUR

0 248 233 53 56

http://burdureml.meb.k12.tr

 

 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ

 Resmî Gazete

 Sayı : 29366

 

TEBLİĞ

 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

(SIRA NO: 2015/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Belge Zorunluluğu

MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve ekteki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.

(2) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmaz.

Cezai Hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesine ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Bu Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Tebliğ hükümlerine göre verilen idari para cezaları tebligattan itibaren bir ay içinde ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.