BASİT KONAKLAMA TESİSLERİ BELGELENDİRME İŞLERİ HK.

Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 2079080 sayı 07.01.2022 tarihli yazıda;

Bilindiği üzere, 18.07.2021 tarihli ve 7334 Sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete'de, "Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" ise 25.09.2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7334 Sayılı Kanunla 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa eklenen geçici 11 inci maddenin;
- Birinci fıkrasında; "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (28.07.2021) Özel idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir."
- Üçüncü fıkrasında ise; "Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir."
hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda;
1) İlgili idaresinden (Belediye/İl Özel İdaresi) 28.07.2021 tarihinden önce alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan konaklama tesisleri işletmecilerinin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak üzere https://burdur.ktb.gov.tr/TR-70059/duyurular.html link adresinde "Duyurular" bölümü "Basit Konaklama Tesisleri İle Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Duyuru" kısmında bulunan Başvuru Dilekçesi ile ivedi olarak Burdur Valiliğine (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Konaklama tesisini kendi nam ve hesabına işleten gerçek veya tüzel kişiler belirtilen süre içerisinde, Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuruda bulunmadıkları takdirde konaklama tesisleri faaliyette bulunamayacak ve bu tesislerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Bakanlıkça yapılacak bildirim üzerine yetkili idare (Belediye/tl Özel İdaresi) tarafından bir ay içerisinde iptal edilerek faaliyetlerine son verilecektir.
2) 28.07.2021 tarihinden sonra ilgili idaresinden (Belediye/İl Özel İdaresi) ilk defa İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan konaklama tesisleri ise, 2634 Sayılı Kanunun 5 inci maddesi üçüncü fıkrasında yer alan "Yetkili idare tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunludur. " hükmü uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda; yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda,
- İlimizde, 28.07.2021 tarihinden önce ilgili idaresinden alman İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan konaklama tesisleri işletmecilerinin basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak için ivedi olarak Burdur Valiliğine (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) başvurmaları,
- Ayrıca, 28.07.2021 tarihinden önce ve 28.07.2021 tarihinden sonra ilimizde İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen ve turizm işletme belgesi olmayan faaliyette bulunan konaklama tesislerinin herhangi bir mağduriyete neden olunmamasını teminen Belediye Başkanlıkları ile İl Özel İdaresi tarafından konu ile ilgili bilgilendirilmeleri ve uyarılmaları ile sonucundan Valiliğimize (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) bilgi verilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerine yer verilmektedir. Üyelerimize duyurulur.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.