7440 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Üyemiz,

7440 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 12.03.2023 tarihinde 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10.maddesinin 11. fıkrası uyarınca;
* Anılan madde 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) önceki geçmiş yıllara ait aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.
* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 12.03.2023 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.
* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Odamıza veya temsilciliklerimize gelerek yapılandırma dilekçesini (*) doldurmak suretiyle veya Oda web sitesindeki dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
*Başvuru Odamıza ve Temsilciliklerimize fiziksel olarak yapılabileceği gibi, https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir.
* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru formunda veya Oda web sitesindeki dilekçeyle başvuru esnasında belirtilmek kaydıyla, peşin olarak tek seferde veya maksimum 9 eşit taksitte ödenebilecektir. 9 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 30 Haziran 2023 olup, kalan 8 taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.
* Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir. Ödemelerinizi Odamız web sitesindeki aidat ödeme/sorgulama bölümünden veya https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp linkinden online olarak KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz. Ayrıca; Odamızın aşağıda bulunan banka hesabına açıklama kısmında oda sicil numarası belirtilerek havale veya EFT ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

Ek: Yapılandırma Dilekçesi

HAVALE YAPILABİLECEK BANKA HESAP NUMARALARI

T.C. Ziraat Bankası Burdur Şubesi
IBAN NO: TR78 0001 0000 5834 4822 1650 02

T. Halk Bankası Burdur Şubesi
IBAN NO: TR61 0001 2009 3160 0016 0000 04

T. İş Bankası Burdur Şubesi
IBAN TR61 0006 4000 0013 1000 3985 16

Posta Çeki Hesap No:
1420146

Not: Sayın  Üyemiz; Aidat ödemelerinizi yaparken açıklama bölümüne Oda Sicil Numaranızı ve Ünvanınızı yazmanız büyük önem arz etmektedir. Aksi durumda aidat ödemelerinize ait tahsilatlar tarafımızdan yapılamamaktadır.

Mustafa ÖZDEMİR
Muhasebe Memuru
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0 248 234 62 05 (118)

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: +90 248 234 62 05 pbx Faks: +90 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.