7326 SAYILI KANUNA GÖRE ODA AİDAT BORÇLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Üyemiz,

7326 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 09.06.2021 tarihinde 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 10.maddesinin 4. fıkrası uyarınca;

* Anılan madde 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki 2020 yılı dahil geçmiş yıllara ait aidat alacaklarının tahsili için uygulanacaktır.
* Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 09.06.2021 tarihinden önce üyelerimizin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Odamız Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.
* Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Ekim 2021 tarihine kadar Odamıza veya temsilciliklerimize gelerek yapılandırma dilekçesini (*) doldurmak suretiyle veya Oda web sitesindeki dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
*Başvuru Odamıza ve Temsilciliklerimize fiziksel olarak yapılabileceği gibi,
https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı
https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir
* Yapılandırmaya konu olacak aidat borcu asılları, başvuru formunda veya Oda web sitesindeki dilekçeyle başvuru esnasında belirtilmek kaydıyla, peşin olarak tek seferde veya maksimum 6 eşit taksitte ödenebilecektir. 6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 30 Kasım 2021 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.
* Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma yapılan yapılandırma bozulacak olup bozulma tarihine kadar yapılan yapılandırma ödemeleri en eski aidat borçlarından mahsup edilecek olup kalan aidat borçları eski haline döndürülecek ve ödenmeyen kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.
* Yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için üyemizin yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilecektir. Ödemelerinizi Odamız web sitesindeki aidat ödeme/sorgulama bölümünden veya https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp linkinden online olarak KREDİ KARTI ile yapabilirsiniz.

Ayrıca; Odamızın aşağıda bulunan banka hesabına açıklama kısmında oda sicil numarası belirtilerek havale veya eft ile aidatlarınızı ödeyebilirsiniz.

A. Başvurularınızı;

1.  "Başvuru Formu" nu doldurup This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndererek,

2. https://ebelge.tobb.org.tr üzerinden,

3. https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak ilgili linkten Peşin ya da taksitli seçeneğini işaretleyerek (6 aylık taksit yapılması durumunda birinci taksitin son ödeme günü 31 Ekim 2021 olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde tahsil edilecektir) yapabilirsiniz. 


B. Ödemelerinizi;

1. https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp adresinden kredi kartı ile, 

2. Odamızın aşağıda bulunan banka hesaplarına (açıklama kısmında Oda Sicil Numarası ve Ünvan belirtilmesi gerekmektedir)

T.C. Ziraat Bankası Burdur Şubesi
IBAN NO: TR78 0001 0000 5834 4822 1650 02

T. Halk Bankası Burdur Şubesi
IBAN NO: TR61 0001 2009 3160 0016 0000 04

T. İş Bankası Burdur Şubesi
IBAN TR61 0006 4000 0013 1000 3985 16

Posta Çeki Hesap No:
1420146

3. Oda Muhasebe Biriminden nakit ve kredi kartı ile

4. Üye firmaya ait İnternet bankacılığı (Halkbankası, Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, İşbankası) üzerinden kurum ödemeleri menüsünden nakit ödeme ile yapabilirsiniz.

 

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2021 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.