İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU

 T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Burdur Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 79518589-599-E.1317 Sayı 07.10.2019 tarihli yazısında;

"İdaremiz tarafından Kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını yorum katmaksızın ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna yönelik bilgiyi sağlamak amacıyla “İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

Rapor en son onaylı mali yıla ait bilanço veya basit usulde defter bilgisi bulunan işletmeler için hazırlanmış olup İşletmeyi münferiden temsilci olanlar rapora erişebilmektedir. T.C. kimlik numarası ve vergi numarası ESBİS/MERSİS kayıtlarına göre eşleştirilmektedir. KOSGEB veri tabanına kayıt şartı aranmamaktadır. Müştereken temsil durumunda rapora erişilememektedir. Söz konusu rapor, sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup İşletme Künyesi, Genel Sıralama, İnsan Kaynaklan, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey Te göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırmasına imkan sağlanmaktadır.

Rapor işletmelerin sektöründe net satışlar, prim gün sayısı ve aktif büyüklükte sıralamasını gösterdiği gibi İnsan Kaynakları, Verimlilik, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, İhracat ve Finansman konularında sektöründe yerini görmesini sağlamaktadır. İşletme Değerlendirme Raporu e-Devlet Kapısı üzerinden Odanıza kayıtlı işletmelerin istifadesine sunulmuştur."

Üyelerimize duyurulur.

Yararlı Linkler

İletişim

0 248 234 62 05

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosyal Medya

Adres: Yeni Mahalle Şehit Teğmen Halil DEMİRÖRS Cad. No: 2 Burdur Türkiye Telefon: 0 248 234 62 05 pbx Faks: 0 248 233 67 34
Bu site, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Servisi tarafından hazırlanmaktadır. | Tüm hakları saklıdır. | © 2019 butso.org.tr | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.